Vyšetřovací a diagnostické metody očního onemocnění glaukomu

Nová vyšetřovací metoda GDx u glaukomu oční gdx test GDX Eye Test
Klasické vyšetření oka není GDx analyzátor
Moderní diagnostické zobrazovací metody užívané k analýze změn zrakového nervu  Analyzátor vrstvy nervových vláken-GDx (Glaucoma Diagnostics)

Glaukom je chronické oční onemocnění, které vede u řady nemocných k trvalému snížení zrakových funkcí a je na předním místě příčin slepoty v celosvětovém měřítku. Časné zjištění a prevence glaukomového poškození zrakových funkcí je velmi důležitým momentem v boji s glaukomem. V současnosti se snažíme
diagnostikovat glaukom ve velmi raném stádiu pomocí analýzy zrakového nervu a vrstvy nervových vláken sítnice a jejich případných změn, které jsou považovány za základní ve zjištění a monitorování tohoto onemocnění.
 

Glaukom bývá také označován jako zelený zákal. Toto označení pochází z řeckého slova glaukos - zelený, jako moře, podle zeleného zbarvení duhovky a čočky v konečných stadiích neléčeného glaukomu. Glaukom je oční onemocnění zrakového nervu. Jde o zákeřnou chorobu probíhající dlouhou dobu bez příznaků. Teprve v pokročilém stadiu choroby dochází k poklesu zrakové funkce až ke slepotě. Postihuje lidi všech věkových kategorií a ras. Způsobuje úbytek nervových buněk a oslabení zrakového nervu. Tyto změny jsou nevratné. Mezi rizikové faktory pro vznik glaukomu patří zvýšený nitrooční tlak, věk nad 40 let, cukrovka, dlouhodobé užívání některých léků (například steroidů), velmi silná krátkozrakost.
U některých pacientů propukne onemocnění jako záchvat prudké bolesti oka a přilehlé části hlavy. Bolest provází zamlžené vidění, zarudnutí oka, duhové kruhy kolem světel a zvracení. V tomto případě se jedná o akutní glaukomový záchvat, který vyžaduje bezodkladnou léčbu. Ve většině případů však probíhá onemocnění bez příznaků, proto je zelený zákal pro svou nebezpečnost nazýván,,tichým zlodějem zraku“. Glaukom lze určit na základě vyšetření zorného pole, kde se zachytí typické výpadky.
Oční obrázek 
Pokud se ovšem začíná s léčbou v této fázi onemocnění, je již nerv poškozen. Jediná možná léčba je v tomto případě kapání speciálních očních kapek, tzv. antiglaukomatik. Operace přichází v úvahu až v případech, kdy kapky nejsou schopny udržet tlak v normálních hodnotách. Léčba může být zahájena již při zjištění počínajícího úbytku nervových vláken sítnice a ne jako dříve podle zavádějících hodnot nitroočního tlaku.

Na základě mnoha studií se však stále zřetelněji ukazuje, že výše nitroočního tlaku, která vede k poškození nervu, je individuální a u každého pacienta rozdílná. Důkazem jsou pacienti, kteří mají hodnoty nitroočního tlaku zcela v normě. Na druhé straně jsou osoby s tzv. nitrooční hypertenzí, které mají trvale hodnoty nitroočního tlaku vysoké, aniž by však došlo k jakémukoli poškození. A právě rychlý a moderní přístroj GDx Access je schopen zachytit Glaukom ještě ve stadiu, než je zrak poškozen.

GDx Access je analyzátor stavu nervových vláken. Princip funkce je založen na exkluzivní polarimetrické technologii, která měří sílu vrstvy nervových vláken na pozadí oka. Pro pacienta je vyšetření nečekaně rychlé, obvykle trvá méně než 5 minut, bezbolestné a bezdotykové. Není nutné oko rozkapat, může být i mióza. GDx je limitováno refrakční vadou do minus 10 a plus 5 dioptrií. Lze vyšetřit i pacienta s kontaktními čočkami.

 Výsledkem vyšetření GDx je barevné zobrazení síly vrstvy nervových vláken na pozadí oka. Při normálním nálezu vidíme typický trychtýřovitý tvar průběhu nervových vláken. Při patologickém nálezu je patrný velmi výrazný úbytek nervových vláken. Dále GDx vyfotografuje na sítnici oka papilu (zrakový nerv) a výsledky porovná s vlastní normativní databází. Toto vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota zraku je však neocenitelná ve srovnání s částkou, kterou vyšetření stojí. V současné době je to nejmodernější metoda v diagnostice glaukomu.

Přístrojová diagnostika v ophthalmologii - metody a přístroje
Základní principy vyšetření lidského oka. Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi I (optotypy, štěrbinová lampa)
Základní přístroje sloužící v každodenní oftalmologické praxi II (oftalmoskop přímý a nepřímý, tonometry).
Přístroje a metody vyšetření refrakce (autorefraktometr, skiaskopie, Hartingerův koincidenční refraktometr, Plusoptix, wavefront analýza) - základní principy
Přístroje sloužící k vyšetření rohovky I (keratometr, topograf, pachymetr)
Přístroje sloužící k vyšetření rohovky II (Scheimpflugův princip, spekulární mikroskop)
Přístroje sloužící k vyšetření papily zrakového nervu, vrstvy nervových vláken sítnice a vyšetření zorného pole (HRT, GDx, perimetrie)
Přístroje sloužící k vyšetření sítnicových vrstev (OCT, RTA), funduskamera, fluorescenční angiografie
Ultrazvuk v oftalmologii, ultrabiomikroskopie
Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí a binokulárního vidění
Přístroje sloužící vyšetření barvocitu
Lasery v oftalmologii

Tagy: oftalmoskop (přímý a nepřímý, konfokální skenovací), skiaskop, optometr a oční refraktor, oftalmometr, tonometr, perimetr, Heidelberský sítnicový tomograf, optická koherenční tomografie, analyzátor nervových vláken-GDx, spekulární (endotelový) mikroskop, přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu, přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí, rohovkové topografy, testy na vyšetřování refrakční rovnováhy, eikonometry, POLA-test (binokularita), ortoptické přístroje, zvětšovací pomůcky a přístroje, štěrbinová lampa, Hertelův exophthalmometr, přístroje a pomůcky pro vyšetřování barvocitu

Zdroj: literatura Glaukom Flammer, J.Triton, Praha 2003 Reus NJ, Lemij HG Diagnostic accuracy of the GDx VCC for glaucomaTechnologies Ltd a Carl Zeiss Ophtalmology M.Rutrle: Přístrojová optika, IPVZ Brno, 2000.2.J.Polášek et al.: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha, 19743.Kraus a kol.: Kompendium očního lékařství, 1997

Obrázek přístroje bude u dalšího článku...to be continued... Analyzátor vrstvy nervových vláken-GDx (Glaucoma Diagnostics)

Zeiss Humphrey GDx VCC Fiber Analyzer
Zeiss Humphrey GDx VCC Fiber Analyzer
GDX test je relativně nový test, který prokázal svou užitečnost v diagnostice a léčbě glaukomu . GDX je nástroj, který využívá laser pro stanovení tloušťky vrstvy nervových vláken. Starší glaukomové testy soustředěné kolem měření nitroočního tlaku nebo měření o tom, že zelený zákal má na své celkové zorné pole. Ačkoliv jsou tyto testy jsou velmi důležité při léčbě zeleného zákalu a řízení léčby, by bylo užitečné pro měření nebo testování rané jaké škody může způsobit glaukom do vrstvy nervových vláken v zadní části oka.

Vrstvu nervových vláken se skládá z milionů jednotlivých vláken s názvem "axony", které obklopují zrakového nervu a šíří se přes sítnici . U mnoha pacientů s glaukomem, může být značný vrstvu nervových vláken poškození již došlo v době žádné ztráty zraku je si všiml. Glaukom je známý jako "zloděje zraku", protože mnozí pacienti nejsou vědomi, že mají problém, dokud významný vidění bylo ztraceno.

GDX používá typ laserového skenování polarimetru měřit tloušťku vrstvy nervových vláken. Postup je bezbolestný . Tloušťka vrstvy nervových vláken je pak ve srovnání s vrstvou nervových vláken normálních očí. GDX mapy nervových vláken a porovnává je s databází zdravých, glaukomu-bez pacientů. Ztenčení vláken ukazuje na glaukom. Tyto informace jsou pak k dispozici svého lékaře v podobě obrázků, grafů a statistické údaje ukazují, že pravděpodobnost glaukomu.

Zkouška GDX je zvláště silný v včasné odhalení jako studie ukazují, že více než 50% osob s glaukomem není vědom, že si ji. Je také velmi užitečný pro správu glaukomu v průběhu let, protože zjistí, velmi malé změny ve srovnání s předchozími data GDX. Tato informace je užitečná pro lékaře tak, že on nebo ona může rozhodnout, jestli opravdu nemáte glaukom, nebo by měl být považován za "glaukom podezřelý." Zatímco nervových vláken analýzy jako samostatný test nedělá pro definitivní diagnózu glaukomu, poskytuje svým lékařem s daty, která přispěje k vaší celkové případu tak, že lepší rozhodnutí může být o vaší léčbě.
.....
Skenovací laserové zařízení je k dispozici pro klinické použití. Laser Diagnostické Technologies Inc, založená tady, nedávno vydala GDX (u glaukomu diagnóza) glaukomem snímací systém, třetí generaci svého nervových vláken Analyzer (NFA). Stejně jako NFA, GDX je konfokální laserový skenovací ophthalmoscope s integrovaným polarimetrem. Oba přístroje měří tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice.

A i když oba nástroje používají skenovací laserové technologie, klíčové zlepšení, která dělá GDX praktické pro klinické použití je databáze obsahující bilaterální sítnice-nervových vláken-měření na stovky zdravých jedinců, řekl Dennis J. Philpot, LDT viceprezident prodeje a marketingu . Databázi automaticky porovnává pacienta skenuje s normál uzavřeno na věk, rasu a pohlaví, pak se vytváří barevný výtisk výsledkůskenovací laserové zařízení je k dispozici pro klinické použití.

Laser Diagnostické Technologies Inc, založená tady, nedávno vydala GDX (u glaukomu diagnóza) glaukomem snímací systém, třetí generaci svého nervových vláken Analyzer (NFA). Stejně jako NFA, GDX je konfokální laserový skenovací ophthalmoscope s integrovaným polarimetrem. Oba přístroje měří tloušťku vrstvy nervových vláken sítnice.
GDX a používání NFA polarizovaného laserového paprsku k měření sítnice-nervových vláken--vrstvy. Obě verze přímý laserový paprsek přes nervová vlákna, která rozdělí světlo do dvou paralelních paprsků cestování při různých rychlostech. Změna v rychlosti jako paprsky vyplývají z nervové tkáně koreluje vlákno-vrstvy. GDX obrázky pouze nervová vlákna, algoritmus zabudovaný do softwaru odečte cévy z hodnocení.

V obou přístrojů, může laser je citlivost na minutové změny v nervových-tloušťka vláken odhalit poškození před tím, než mohou být detekovány konvenčními prostředky. "Lidé s glaukomem nebo oční hypertenzí zdá se, že abnormální nervové vlákno--tloušťky vrstev. GDX zdá schopny identifikovat poškození pacientů, u kterých jsme žádný jiný způsob, jak odhalit to. Můj odhad je, abychom mohli identifikovat pacienty před tím, než vůbec mít vizuální pole ztráta, "řekl Neil T. Choplin, MD, předseda Oční klinika u San Diego námořní Medical Center. "Viděli jsme abnormální nervové vlákno-parametrů v oční hypertenzí a pacientů s normální zorné pole, takže může být identifikováno poškození mnohem dříve."

GDX může také být užitečné pro následující progresi onemocnění. V glaukomu pacientů re-naskenovaných po roce, "přístroje ukázaly, že ztráta nervových vláken, která odpovídá zorné pole bylo zhoršení."

Zdroj: Devine, Norma. "Chat HighlightsGDx nervových vláken Analyzer . " Glaukom služeb nadace pro prevenci slepoty, 23 Aug 2000.
Poznámka: Ke zpracování (překladu) textu použit Translator Google

Oblíbené příspěvky

MENU:

Životospráva a dlouhý život Psychiatrie a psychologie Civilizační nemoci Ostatní Prevence Spánek a jeho poruchy Humor v medicíně Novinky a zajímavosti Psychosomatická medicina Stáří Medicina Diferenciální diagnostika moderní medicina Léčivé rostliny Patologie Pozitivní myšlení Racionální výživa Úvod Cestování Demence Infekční nemoci Jízda na kole Nemocný vypráví Osobnostní patologie Sociální sítě Vtipné a pozitivní Ze života lékařů Alzheimerova choroba Bolest Dětské lékařství Fotografie Historie Interna a kardiologie MIKROBIOLOGIE Metabolický syndrom Oční (ophthalmologie) Velocipedy Ateroskleróza Bylinky Gastroenterologie MUDr. Jan Hnízdil Nemoci prostaty Prostata Zdraví strach Americké zdravotnictví Bylinky a spánek Cestovní medicina Dehydratace Deprese Deprivanti a deprivantství Frustrace Hypertensní choroba Imunita Laboratorní diagnostika Ledviny Lymeská Borelióza Meteorosenzitivita Neuroanatomie a neurofysiologie bolesti Neurologie ORL Osobnost lékaře Prof. Koukolík Přetížení organizmu Rakovina prostaty (caP) Stomatologie Urologie Virosa Zdravotní pojištění emoce úzkost Afty Alternativní medicina Anatomie Anglie Chřipka Diabetes mellitus Dna Dětská obezita Febrilní křeče Glaukom Hepatologie Hyperpyrexie Ischemická choroba Kráťa Mikroorganismy Mozek Mozek a drogy Nefrologie Psychoaktivní látky Sanitka Steatóza jater United Kingdom Ze života sestřiček Zácpa Obstipatio Závislost stres Afektivní neurověda Alergie Biochemie Bioklimatologie Blogger Blogy Bolesti nohou Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L. Chirurgie Cholera Cholesterol Citový mozek Dengue Divizna velkokvětá EKG Elizabeth Blackwell Emergency Epidemiologie Erythema migrans Etnika Facebook Freud Fysiologie Fytoterapie G+ GDX Access Gaudeamus igitur Google Hemagel Horečka Hyperkinetická porucha Hyperplasie prostaty Hypertenze Infekční koutky Instinkty Kašel Klysma neboli klystýr Kuchyně Lymeská Borrelióza Léky nové generace M.Parkinsoni MUDr. Plzák Marek Slabý Max Kašparů Meduňka Mikrobiom Munchhausenův syndrom Nemoc z líbání Nemoci dospívání Nemoci štítné žlázy Nobelovy ceny Objevy Oldřich Vinař Ostropestřec mariánský Očkování Paliativní medicina Placebo efekt Porodnictví a gynekologie Porucha metabolismu Počítače a diagnostika Preexisting condition Premenstruační syndrom Prof. MUDr. Pavel Pafko Prof. Pafko Propedeutika Psychopatie Ptáci Radkin Honzák Rychlá pomoc Sanitka Mercedes veteran Serenoa repens Speciální pedagogika Sport Sportovní lékařství Svědomí TOPLekar.cz Tonometry Toxiny Transplantace Třezalka USA Vilcacora Vlídné slovo Zahrady Zima cervicocraniální syndrom prof. Matějček psychoanalýza pudy Školní lékař Školní zdravotní služba Štěstí Židovské

Vybraný příspěvek

Jakmile člověk přijde do ticha, tak se svědomí začíná probouzet. Ono v člověku je. My nemůžeme říct, že by ho někdo neměl, ale my ho musíme stále uspávat, aby nám dalo pokoj, aby nás to svědomí netížilo.

Cestujeme Lidé jsou neustále zahaleni hlukem. Stále musí být nějaký zvuk. Přijdu domů, pustím televizi – zvuk. Jdu mezi lidi, tam se ml...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...